2% z Daní

Vážení, milí členovia a priaznivci OZ Hrad-Slavín,

aj v tomto roku môžete poukázať 2% (resp. 3%) z Vašich daní na činnosť nášho združenia OZ Hrad-Slavín a podporiť tak aktivity, ktorým sa venujeme.

Aktuálne sa sústredíme predovšetkým na:
–  postupné oživovanie a celoročné sprístupnenie areálu Mičurin / Ekoiuventy pre verejnosť v spolupráci s ďalšími partnermi (kúpalisko, krúžky, premietania, kultúrne podujatia, vzdelávacie a verejnoprospešné aktivity, …)
–  ochrana a rozvoj mestskej zelene (systematický monitoring a účasť vo výrubových konaniach, pripomienkovanie koncepčných dokumentov)
–  zachovanie a zveľaďovanie prírodných a kultúrnych hodnôt územia, sledovanie súladu zámerov s územno-plánovacou dokumentáciou
–  poskytovanie poradenstva a konzultácií pre verejnosť v oblasti ochrany a tvorby zelene a životného prostredia v obciach i mestách s presahom na kompetentné inštitúcie, konštruktívny aktivizmus, identifikáciu a návrh riešení problémov mestskej časti a mesta, dopravnej situácie a pod.
–  projekt “Zelená zeleni” zameraný na zásadné zvýšenie kvality zelene a životného prostredia v sídlach a posilnenie celospoločenskej diskusie, informovanosti a participácie v tejto oblasti.

Ak ste v roku 2020 vykonali dobrovoľnícku činnosť, môžete nám darovať z dane až 3 percentá. Neváhajte nás v takom prípade kontaktovať, radi Vám vystavíme potvrdenie.

Podrobný návod ako postupovať pri poukázaní 2%, resp. 3% dane nájdete na tejto stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Príslušné predvyplnené dokumenty nájdete tu: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25063 

Ak sa Vám naša činnosť páči, môžete ju podporiť aj darom na účet OZ číslo SK7383300000002101510666