Spor o park vs. parkovací dom na Kollárovom námestí pokračuje

!!🌳🌳🚗🚗Spor o park vs. parkovací dom na Kollárovom námestí pokračuje!🚗🚗🌳🌳!!

 Bohužial to má park stále nahnuté, aktuálne sa začalo opätovne 1. stupňové konanie v tej istej veci výrubu, s tým istým zámerom výstavby podzemného parkovacieho domu. 

Takto pred rokom najvyšší súd SR rozhodol, park na Kollárovom námestí má vyššiu prioritu pre verejný záujem a zrušil rozhodnutia výrubu MČ Staré mesto a OU Bratislava! Bol to dôležitý moment pre zeleň v meste.👏👏

Občiansky aktivizmus za zachovanie zeleného parku v stále horúcejšom meste tento rok slávi 10 rokov, a očividne stále nie je vyhraté!

Veríme, že mesto bude konať v súlade so strategickými dokumentami mesta, územným plánom a v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu a hlavne v súvislosti s verejným záujmom obyvateľov.

z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR:
každý má právo na priaznivé životné prostredie. Verejný záujem je postavený na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia ako základného predpokladu existencie ľudskej bytosti, je mimoriadny, a preto právny poriadok Slovenskej republiky jej venuje zvýšenú pozornosť, a na základe uvedeného je prípustné výkon niektorých práv jednotlivca obmedziť.“

🌿🦋💦Ako by ste si Kollárovo námestie predstavovali vy?

PS: pripnutý článok sme vymazali pre vaše početné mylné domnienky zachránenia parku ✌️, AKTUÁLNA situácia je opačná, boj o záchranu sa len začal.