Platforma micurinzije.sk

ZMYSEL PLATFORMY MIČURIN ŽIJE je online projekt, ponúkajúci ľuďom program vo forme filmov, dokumentov, rozhovorov, publikácií o rôznorodých témach – o prírode, meste, udržateľnosti, spoločnosti či dobročinných projektoch. Predstavuje návštevníkom aj fenomén Mičurina, posledného verejného priestoru hradného kopca v Bratislave.   Jedným z hlavných cieľov a aktivít OZ Hrad – Slavín, ktorému sa venuje viac ako…

Ochrana zelene

AKO CHRÁNIME STROMY  Občianske združenie je od roku 2015 aktívne aj v téme zelene vo forme ochrany zastavanosti a zelene v meste, systematického monitoringu, pripomienkovaním koncepčných dokumentov, kontrolou výrubu drevín či priamou účasťou na výrubových konaniach najmä v lokalite Starého mesta.  O tejto dôležitej téme informujeme aj verejnosť, spolupracujeme so samosprávami, zasielame podnety na SIŽP.…

Záchrana Mičurina

PREČO CHRÁNIME MIČURIN?  Základným princípom silnej, zdravej a udržateľne fungujúcej spoločnosti je chrániť kultúrne dedičstvo pre budúce generácie. Takýmto kultúrnym bohatstvom z čias minulých je aj národná kultúrna pamiatka Ekoiuventa – Mičurin – ktorý dlhé roky chátra a nemá svoje využitie. Je preto našou povinnosťou vyvíjať aktivity a snahy, aby Mičurin dostal adekvátnu starostlivosť, aktívnu…