Zelená zeleni

CIEĽOM PROJEKTU Projekt Zelená zeleni sa zameriava na zvýšenie občianskej informovanosti a participácie v oblasti verejnej politiky starostlivosti o zeleň v zastavaných územiach (mestá a obce) v súvislosti so zmenu klímy. Hlavným cieľom bolo vytvoriť internetovú platformu www.zelenazeleni.sk, meranie teploty, hluku, bezpečnosti drevín v zastavanom území a odborne vzdelávať. PLATFORMA ZELENAZELENI.SK Cieľom tejto činnosti je…