SME OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE ZLEPŠUJÚCE ŽIVOTNÉ PODMIENKY ĽUDÍ A ZELENE V PRIESTORE MESTA

Podporte nás

Ako viete pomôcť ľuďom, zeleni a životným podmienkam v meste?

Pridajte sa

Spoločne urobíme viac, pridajte sa do nášho tímu

Občianske združenie Hrad – Slavín vzniklo v roku 2006 ako lokálne združenie reagujúce na aktuálne výzvy a problémy najmä v priestore Starého mesta. Jeho činnosť sa rozšírila na celú Bratislavu až po aktivity v rámci celého Slovenska.

Angažuje sa v rôznych verejnoprospešných aktivitách súvisiacich najmä s ochranou zastavanosti a zelene v meste, kontrolou výrubu drevín, výsadbou stromov, záchranou národnej kultúrnej pamiatky Mičurin, vzdelávaním a ochranou životného prostredia.

Združenie taktiež realizovalo národný projekt Zelená zeleni, ktorý pracuje s témou klimatickej zmeny a dokázal zapojiť do spolupráce všetky kraje Slovenska.

Povedali o nás

Naši partneri, ktorí nás podporujú

Bratislava – Staré mesto
Mary Kay
Plexcore