ZMYSEL PLATFORMY

MIČURIN ŽIJE je online projekt, ponúkajúci ľuďom program vo forme filmov, dokumentov, rozhovorov, publikácií o rôznorodých témach – o prírode, meste, udržateľnosti, spoločnosti či dobročinných projektoch. Predstavuje návštevníkom aj fenomén Mičurina, posledného verejného priestoru hradného kopca v Bratislave.  

Jedným z hlavných cieľov a aktivít OZ Hrad – Slavín, ktorému sa venuje viac ako 10 rokov, je záchrana výnimočného areálu Mičurin, ktorý sa už našťastie podaril ochrániť štatútom národnej kultúrnej pamiatky. 

Prvým impulzom tohto online projektu bola pôvodná idea realizácie kultúrneho festivalu, ktorý sa mal odohrávať v októbri 2021 v priestoroch Mičurina. Mal ponúknuť návštevníkom bohatý program vo forme hudobných predstavení, filmových projekcií, foto výstav, tanečnej školy, dobročinných akcií, workshopov pre deti i mládež a mnohých iných aktivít na oživenie miesta i ľudí. Toto podujatie sa ale z technických i pandemických opatrení zrušilo. Preto sme vymysleli náhradný spôsob, ako ľuďom predsalen priniesť hodnotu vo forme online kultúrneho programu a zároveň tak zviditeľniť aj unikátny fenomén Mičurina

FUNKČNOSŤ PLATFORMY

KEDY:  odštartovala svoje príspevky 4.12.2021 o 6:00 hod. a uzavrela ich v januári 2022

KDE: www.micurinzije.sk

AKO: takmer každý deň sa publikoval jeden príspevok

ČO: na platforme sa bližšie dozviete aj to, prečo  Mičurin – národná kultúrna pamiatka – nežije, a ako by žiť mohla. Ponúkame vám tu príbeh tejto výnimočnej stavby, ktorá by mohla predstavovať jeden z posledných verejných priestorov na hradnom kopci, ak by sa jej dvere pre verejnosť opäť otvorili. V minulosti Mičurin plnohodnotne slúžil deťom a mládeži, využíval sa najmä na vzdelávacie, voľnočasové aktivity s rôznymi krúžkami. Boli tu rôzne tématické dielne, laboratóriá, pestovateľské práce, bazén, amfiteáter, chov zvierat, včiel a iné rozvíjajúce činnosti detí a mládeže. Dozviete sa tu, prečo je Mičurin pre verejnosť desaťročia zatvorený, a čo môžeme spraviť preto, aby sa to zmenilo.