PREČO CHRÁNIME MIČURIN? 

Základným princípom silnej, zdravej a udržateľne fungujúcej spoločnosti je chrániť kultúrne dedičstvo pre budúce generácie. Takýmto kultúrnym bohatstvom z čias minulých je aj národná kultúrna pamiatka Ekoiuventa – Mičurin – ktorý dlhé roky chátra a nemá svoje využitie. Je preto našou povinnosťou vyvíjať aktivity a snahy, aby Mičurin dostal adekvátnu starostlivosť, aktívnu správu a získal svoje čestné miesto v našich životoch.           

Tento unikátny priestor so silným geniom loci, s bohatou históriou a veľkým potenciálom do budúcnosti, sa nachádza na výnimočnom mieste priamo v srdci Bratislavy v centre Starého mesta. Je to jeden z posledných verejných priestorov na hradnom kopci, preto je našou povinnosťou, zodpovedne sa o neho starať. Chrániť ho!

MINULOSŤ MIČURINA 

Stanica mladých prírodovedcov, dnes Ekoiuventa, bola prvým komplexným centrom prírodovedných záujmových krúžkov socialistickej pionierskej mládeže na Slovensku. Okrem hlavnej budovy majestátne umiestnenej na terase kopca, patril do areálu rad skleníkov, stajní, dielní, chovateľských objektov, amfiteáter a  sezónny bazén. Hlavná budova vznikla práve vtedy, keď sa N. S. Chruščov rozhodol ukončiť éru socialistického realizmu.

Areál bol v 90. rokoch predmetom záujmu súkromných osôb, časť pozemkov zmenila majiteľov a to postupne obmedzovalo prístup verejnosti. Občianske združenie Hrad – Slavín preto zorganizovalo protesty proti tomuto rozhodnutiu a oslovilo majiteľa areálu, ministerstvo školstva, aby areál znovu otvorili pre verejnosť. Združenie neskôr iniciovalo návrh na vyhlásenie budov a areálu Ekoiuventy na Búdkovej ulici za národnú kultúrnu pamiatku.

ČO SA NÁM PODARILO

Občianskemu združeniu sa podarili aj malé pozitívne kroky i úspechy. Na podnet podaného na Ministerstvo školstva SR v roku 2016 bol Mičurin vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 

V areáli sa podarilo v roku 2017 sprístupniť verejnosti aj kúpalisko s plaveckým bazénom. Je to jediné kúpalisko pre verejnosť v Starom meste. 

Od roku 2016 spoluorganizuje občianske združenie priamo v Amfiteátri Mičurina v letných mesiacoch aj filmové premietanie pre verejnosť zadarmo. Premietajú sa tu populárne filmy i dokumenty. Kapacita amfiteátra je približne 200 divákov. 

VÍZIA DO BUDÚCNOSTI

Veľkým prianím a snahou OZ Hrad – Slavín je, aby sa areál dostal do rúk dobrého správcu a mohol dať verejnosti – najmä deťom – konečne priestor pre sebarozvoj, vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času. Nemusíme hľadať nové využitie, stačí aplikovať dobrú prax z minulosti Mičurina, ktorá bola funkčná, zmysluplná, udržateľná a preklopiť ju iba do prítomnosti.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Viac informácií o aktivitách OZ Hrad – Slavín v tejto téme si môžete prečítať tu: