O Nás

Občianske združenie Hrad – Slavín vzniklo v roku 2006. Od svojho vzniku sa zapája do rôznych aktivít súvisiacich so zeleňou v meste a je známe po celom Slovensku. Svedčí o tom aj množstvo spolupracujúcich neformálnych partnerov (obce, občianske združenia, regionálne vzdelávacie centrum, univerzita, realizačné firmy) pre projekt Zelená zeleni vo všetkých krajoch SR. V súčasnosti máme 514 členov, medzi ktorými sú Mikuláš Huba, Marko Huba, Zuzana Krónerová, Samo Slovák, Alexandra Kusá, Kamil Procházka, Mária Fiľková, Juraj Nvota, Rudolf Žajdlík alebo Radomír Nosáľ. Za roky fungovania sa nám osvedčil princíp práce s ľuďmi cez informačného manažéra, ktorý informuje zodpovedné osoby a tie posúvajú informácie ďalej svojim susedom. Tento princíp fungovania je testovaný už niekoľko rokov a prináša efekt nielen v šírení informácií, ale aj ďalšieho diania v oblasti administratívnych konaní a rozvoja politík starostlivosti o zeleň.

 

 Cieľmi združenia sú najmä: 

–  podpora a rozvoj zdravého životného priestoru v podmienkach mesta s dôrazom na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie zelene, pozemkov a stavieb

 –  ochrana životného prostredia a to najmä jeho prírodných a kultúrnych hodnôt

–  zveľaďovanie a obnova hodnôt kvality života

–  ochrana kultúrnych pamiatok

–  vytváranie podmienok a podpora pre rozvoj a vzdelávanie dospelých, detí a mládeže