V združení sú skvelí ľudia s ohromným nadšením, energiou, schopnosťou nevzdávať sa a bojovať za správnu vec. Angažujú sa v ochranárskych a spoločenských témach i aktivitách hlavne v priestoru od Hradu, Slavína až po Horský park. Vzdelávajú ľudí, udržujú miestnu komunitu cez letné kino a spoločenské akcie. Aj vďaka nim sa zachovalo jediné lokálne kúpalisko pri Hradnom kopci.