Stromový ombudsman

OCHRANA STROMOV Stromový ombudsman bude multifunkčná, virtuálna platforma, spájajúca ľudí – priateľov stromov – po celom Slovensku do jedného, unikátneho miesta s cieľom celoplošne chrániť stromy, zeleň a edukovať verejnosť v tejto dôležitej téme. Tento online priestor prinesie ľuďom podporné, edukatívne, inšpiratívne zdroje, dáta, informácie na tému stromov, ich fascinujúceho, skrytého sveta.  VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA Hlavné…